Thế giới này là của chúng ta, thế giới lớn được cấu thành bởi nhiều dòng họ, mỗi dòng họ được cấu thành bởi nhiều gia đình, mỗi gia đình được cấu thành bởi nhiều cá thể con người tuyệt vời, mỗi con người là một thế giới riêng!

Bất kỳ ai trong chúng ta đều có một khát khao: Thế giới bên trong mỗi chúng ta tốt lên! Tốt lên mỗi ngày! Và nhiều thế giới nhỏ tốt lên, thế giới lớn sẽ tốt lên! – Newworld ra đời!


 

Ý nghĩa của tên Newworld: Thế giới mới

Slogan: Make it happen – Làm cho nó xảy ra.

Sứ mệnh: Ươm mầm sự sống, hạnh phúc bằng những sản phẩm chăm sóc sức khoẻ chủ động công nghệ cao đến từ thiên nhiên.

Tầm nhìn: Một thế giới khỏe mạnh hơn. Có sức khoẻ, ta có trăm ngàn ước mơ. Không có sức khoẻ, ước mơ duy nhất là sức khoẻ.

Mục tiêu:

  • Tư tưởng: Doanh nghiệp cống hiến để lại nhiều giá trị và vốn sống cho xã hội.
  • Kết quả:

– Doanh thu 1000 tỷ/2025.

-Top 50 doanh nghiệp phân phối, thương mại lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ chủ động năm 2025.

Đạo lý: Một cộng đồng Yêu thương – Trí tuệ – Vươn lên